Startsidan

Vi är specialister på privatpersoner och mindre företag. Där vi erbjuder:

  • Försäljning av Grus, sand, makadam, jord barkmylla m.m. Hemkört även kvällar och helger.
  • Uthyrning och transport av flak för att slänga trädgårdsavfall från 12-30m³ tex. träd grenar m.m.
  • Maskintransporter för max 13,5ton tex. grävmaskiner, hjullastare m.m.
  • Grävmaskinsuthyrning

Vi åtar oss också kompletta entreprenad arbeten såsom sprängning, schaktning, markarbeten m.m.


Utsättning av lösflak

Entreprenad

Maskintransporter

Grus, sand & jord

Utsättning av lösflak Entreprenad Maskintransporter Grus, sand & jord